Organizacja pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

Nr szybkiej informacji: 
4
Adresat: 
nauczyciele świetlic szkolnych w Łodzi
Informacja o wydarzeniu: 

Organizacja pracy w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019

 


            Zapraszamy nauczycieli świetlic szkolnych w Łodzi na konferencję, która odbędzie się 17 września 2018 r., w ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, w godz. 17. 15 – 19.30, w sali 210. Program spotkania obejmuje następującą tematykę:

 

  • Dokumentowanie działań świetlicy szkolnej
  • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli świetlic szkolnych w Łodzi
  • Oferta ŁCDNiKP dla działań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych nauczycieli świetlicy szkolnej

Każdy uczestnik otrzyma wzór dokumentacji świetlicowej , która dotyczy przyjęcia dzieci do świetlicy (uwzględniającą RODO).

      

Zgłoszenia prosimy dokonywać drogą elektroniczną na stronie ŁCDNiKP.

W razie potrzeby, udzielamy dodatkowych informacji i wyjaśnień pod numerem 42/6783378 lub 42/6780798 wew. 351: lub w grupie Świetlice szkolne w Łodzi na Facebook,  lub e-mail b.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

                                                                                                                     Serdecznie zapraszamy!

 

Organizator

 

Barbara Muras

Organizator: 
Barbara Muras