FORUM DYREKTORA PRZEDSZKOLA

Nr szybkiej informacji: 
46
Adresat: 
Dyrektorzy przedszkoli
Informacja o wydarzeniu: 

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie:

Nadzór pedagogiczny dyrektora przedszkola- prawo i praktyka

Uczestnicy uzyskają informacje na temat zmian w przepisach prawa oświatowego, obowiązujących od września 2018 r., w tym dotyczących:

  • oceny pracy nauczyciela,
  • awansu zawodowego,
  • doradztwa zawodowego w przedszkolu.

Spotkanie odbędzie się  25 października 2018 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 210 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) do 24 października 2018 r.

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska