O KONSTRUOWANIU REGULAMINU KONKURSU

Nr szybkiej informacji: 
42
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

            Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału w 9godzinnychwarsztatach O konstruowaniu regulaminu konkursu, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30do 18.00, w sali nr310.

Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom, między innymi, kształtowanie umiejętności dokumentowania działań związanych z projektowaniem konkursu.

Pierwsze spotkanie: 14 listopada 2018 r.

Terminy kolejnych zajęć: 20 26 listopada 2018 r.

Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Bytniewska

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów.

Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztatach drogą elektroniczną (zakładka „Rejestracja elektroniczna”na stronie internetowej ŁCDNiKP) do dnia 9 listopadabr.(kwalifikowanie do udziału w warsztatach według kolejności zgłoszeń). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Opracowała:Elżbieta Bytniewska

         konsultant ŁCDNiKP

Organizator: 
Elżbieta Bytniewska