WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Nr szybkiej informacji: 
40
Adresat: 
Nauczyciele jęz. polskiego szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych 
na warsztatymetodycznez cyklu: Jak ciekawie pracować z lekturami szkolnymi?
poświęcone twórczości Mirona Białoszewskiego, któreodbędą się18 października 2018 r.
w godz. 15.30 – 18.30 w budynku ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29), s. 310.

Przebieg spotkania: 

·      15.30 – 16.30: O Mironie Białoszewskim w polskim kinie (na przykładzie filmu Andrzeja Barańskiego „Parę osób, mały czas”);

·      16.30 – 17.30: Gry i zabawy z twórczością Mirona Białoszewskiego na lekcjach języka polskiego;

·      17.30 – 18.30: Ciekawe lekcje z Mironem Białoszewskim (przykładowe scenariusze zajęć).

            Uczestnicy zajęć otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu oraz materiały wspierające. Prosimy o zarejestrowanie się na szkolenie na stronie: www.rejestracja.wckp.lodz.pl  do dnia 15 października 2018 r.

 Opracowała:

Ewa Sztombka

Organizator: 
Ewa Sztombka