Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Nr szybkiej informacji: 
3
Adresat: 
Nauczyciele i pedagodzy
Informacja o wydarzeniu: 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – papierowa fikcja czy efektywne wsparcie?

Ośrodek Zarządzania w Edukacji w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i Kształcenia Praktycznego zaprasza zainteresowanych nauczycieli i  pedagogów do uczestnictwa w bezpłatnych 24-godzinnychwarsztatach metodycznych nt. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

·     uzyskają podstawowe informacje na temat zasad udzielania PPP

·     poznają mechanizm projektowania efektywnego wsparcia dla uczniów

·     wzbogacą warsztat pracy o aktywizujące metody dostosowane do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

·     udoskonalą umiejętność dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania oraz oceny efektywności udzielanego wsparcia

·     poznają specyfikę funkcjonowania wybranych grup uczniów ze SPE (ucznia z ADHD, z afazją, z wadą słuchu, AS, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami odżywiania, chorobą przewlekłą …).

Terminy spotkań:

  1. 19 września 2018 r.
  2. 3 października 2018 r.
  3. 7 listopada 2018 r.
  4. 5 grudnia 2018 r.
  5. 9 stycznia 2019 r.
  6. 6 lutego 2019 r.

Pierwsze warsztaty odbędą się w środę 19 września br. w siedzibie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 210 w godzinach 15.30 – 18.30.

Zainteresowanych Państwa udziałem w warsztatach uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną(www.wckp.lodz.pl) do 17 września 2018 r.

Opracowała:

Katarzyna Pęczek

Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim

Organizator: 
Katarzyna Pęczek