KURS „Dyrektor , lider procesów edukacyjnych , kreator kultury organizacyjnej”

Nr szybkiej informacji: 
36
Adresat: 
Nauczyciele, dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, liderów zespołów nauczycielskich i wszystkie zainteresowane osoby do udziału w 28 godzinnym kursie, którego celem jest doskonalenie umiejętności zarządczych.

Spotkania będą sprzyjały:

  1. dokonywaniu autoanalizy w obszarze kompetencji menedżera oświaty,
  2. wyjaśnianiu znaczenia świadomego przywództwa dla procesu edukacyjnego i kultury organizacyjnej szkoły,
  3. przedstawianiu argumentacji wyboru stylu komunikowania się w kontekście zarządzania szkołą,
  4. wykorzystywaniu elementów coachingu, technik mediacji i negocjacji w praktyce,
  5. implementowaniu wiedzy o organizacji pracy grupowej i roli nauczycieli  w zarządzaniu procesami dydaktycznymi i wychowawczymi.

Termin:od 6 listopada 2018r.

Miejsce: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul Kopcińskiego 29, sala 201

Rejestracja: Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 30 października2018r. za pośrednictwem strony: www.rejestracja.wckp.lodz.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP, pok.208, II piętro lub pod numerem tel. 42 678-33-78 w.

 

Opracował(a):

Mariola Zajdlic

Organizator: 
Mariola Zajdlic