SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Nr szybkiej informacji: 
34
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych i gimnazjach na seminarium poświęconemu egzaminowi ósmoklasistyz matematyki.

Tematyka spotkania:

  • formuła egzaminu ósmoklasisty i zasady jego przeprowadzania,
  • typy zadań egzaminacyjnych i sposoby ich konstruowania,
  • zasady oceniania zadań otwartych.

Seminarium  odbędzie się 22października2018r. w godzinach 15.30– 18.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Czernika 1/3.

Gościem spotkania będzie pan Sławomir Sapanowski z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w spotkaniu.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału wyłączniedrogą elektroniczną do 20 października 2018 rokuna poniższy podany link.

 https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/54091

Organizator:

doradca metodyczny matematyki

Danuta Węgrowska

Dominik Kwiatkowski

Organizator: 
Danuta Węgrowska Dominik Kwiatkowski