JAK ORGANIZOWAĆ KONKURSY?

Nr szybkiej informacji: 
33
Adresat: 
organizatorzy szkolnych konkursów
Informacja o wydarzeniu: 

WARSZTATY DLA ORGANIZATORÓW/KOORDYNATORÓW KONKURSÓW SZKOLNYCH

 

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych do udziału
9godzinnychwarsztatach Jak organizować konkursy?, które odbędą się w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznegoprzy
ul. Kopcińskiego 29, w godzinach popołudniowych - od 15.30 do 18.00, w sali nr310.

 

Udział w warsztatach umożliwi nauczycielom, między innymi, kształtowanie umiejętności projektowania układu działań związanych z organizacją konkursu oraz dokumentowania przebiegu konkursu.

Pierwsze spotkanie: 17 października 2018 r.

Terminy kolejnych zajęć: 2329 października 2018 r.

Prowadzenie warsztatów: Elżbieta Bytniewska

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów.

Prosimy o zgłaszanie udziału w warsztatach drogą elektroniczną (zakładka „Rejestracja elektroniczna”na stronie internetowej ŁCDNiKP) do dnia 12 październikabr.(kwalifikowanie do udziału w warsztatach według kolejności zgłoszeń). Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Opracowała:Elżbieta Bytniewska

         konsultant ŁCDNiKP

 

Organizator: 
Elżbieta Bytniewska