KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nr szybkiej informacji: 
29
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Edukacja polonistyczna w szkole podstawowej wobec wyzwań

reformy oświaty

 

 Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych na konferencję poświęconą organizacji pracy nauczyciela polonisty w roku szkolnym 2017/2018. Uczestnicy spotkania poznają:

  1. najważniejsze zmiany w podstawie programowej języka polskiego
  2. organizację egzaminu ósmoklasisty
  3. ofertę form doskonalenia i doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym
  4. zasady organizacji Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i konkursu Wędrówki z ortografią.

Konferencja odbędzie się 9 października 2017 roku (poniedziałek) w godz.15.30-18.00        w ŁCDNiKP, ul.Kopcińskiego 29 w sali 210. Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy     o zgłaszanie się drogą elektroniczną do 6 października 2017 roku.

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

          Opracowała:

       Dorota Baraska

Organizator: 
Dorota Baraska