Warsztaty metodyczne Jak przygotować lekcję otwartą?

Nr szybkiej informacji: 
28
Adresat: 
nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami aktywizującymi.

 

Podczas warsztatów zostaną ukształtowane umiejętności:

  • formułowania celów kształcenia,
  • doboru metody kształcenia do celów zajęć,
  • doboru celów i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów,
  • konstruowania scenariuszazajęć edukacyjnych,
  • wykorzystania elementów oceniania kształtującego.

Efektem współpracy będzie publikacja zeszytu metodycznego zawierającego opracowane przez uczestników warsztatów scenariusze zajęć.

Termin spotkania: 23października 2018 r., w godzinach 15.00 – 18.00

Miejsce:Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 sala nr 3

Zainteresowanych nauczycieli  prosimy o rejestrację: www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Opracowała: Maria Stompel  konsultant  ŁCDNiKP

 

Organizator: 
Maria Stompel