KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego

Nr szybkiej informacji: 
28
Adresat: 
Nauczyciele wf
Informacja o wydarzeniu: 

Konferencja wychowanie fizyczne

ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA WF – OFERTA DOSKONALENIA

Zapraszamy  nauczycieli  gimnazjów i  szkół  ponadgimnazjalnych  do  udziału

w spotkaniu,  które   odbędzie  się  5  października  2017r, o  godz. 14.30  (czwartek)

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 (sala multimedialna).

 

 

Tematyka Konferencji:

  • organizacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z nową podstawą programową,
  • oferta edukacyjna ŁCDNiKP dla nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym,
  • formy wsparcia w organizacji i prowadzeniu zajęć z edukacji prozdrowotnej,
  • nowe technologie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego,
  • sprawy różne.

Organizatorem konferencji jest Maciej Matczak – doradca metodyczny ŁCDNiKP.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenia - link:  - http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/48277

Zapraszamy!!!

Opracował:

Maciej Matczak

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Załączniki: 
Organizator: 
Maciej Matczak