KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH

Nr szybkiej informacji: 
27
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

„Nie tylko o maturze z matematyki” 

Pracowania Edukacji Matematyczno-Fizyczno-Chemicznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, zapraszają Państwa na konferencję, której celem będzie m.in. omówienie:

·     zmian w podstawie programowej z matematyki,

·     wyników egzaminu maturalnego w roku 2018,

·     konkursu Matematyczna Piramida,

·     kierunków doradztwa metodycznego z matematyki w nowym roku szkolnym,

·     spotkań z wydawcami w kontekście prezentacji nowej oferty wydawniczej,

·     szczegółowych kryteriów i trybu oceny pracy nauczycieli. 

 

Zapraszamy Państwawe wtorek 16 października  2018 r., o godz. 1530 do Zespołu     Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Czernika 1/3 (Sala konferencyjna).

Uprzejmie prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału wyłączniedrogą elektroniczną do 12 października 2018 rokuna poniższy podany link.

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/54093

Opracowała:

Danuta Węgrowska

Doradca metodyczny matematyki

Organizator: 
Danuta Węgrowska