Wychowanie komunikacyjne – wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa nie tylko w ruchu drogowym

Nr szybkiej informacji: 
26
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy na konferencję wszystkich zainteresowanych nauczycieli, przede wszystkim nauczycieli techniki i koordynatorów wychowania komunikacyjnego, wychowawców klas.

Tematyka spotkania:

·     psychologiczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowym,

·     sytuacje problematyczne w ruchu drogowym,

·     wychowanie komunikacyjne w nowej podstawie programowej,

·     prawne aspekty dotyczące karty rowerowej, 

·     nowości w przepisach ruchu drogowego, 

·     elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Udział w konferencji umożliwi:

·     usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologicznych uwarunkowań zachowań dzieci w ruchu drogowym, co pomoże w organizowaniu zajęć dostosowanych do możliwości uczniów,

·     zapoznanie się z nowościami w przepisach,

·     dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań,

·     renowację umiejętności z zakresu pierwszej pomocy,

·     poszerzenie wiadomości dotyczących właściwego zachowania w ruchu drogowym zwłaszcza w sytuacjach problematycznych. 

Spotkanie odbędzie się: 10 października 2018 r. w godz. 15.00 – 18.00 
w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2  filia
„Motodrom” ul. Parkowa 1 w Łodzi.

Zainteresowanych Państwa prosimy o zgłoszenie udziału do 8 października2017 r. drogą elektroniczną  http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

 

Opracowała 

Bożena Piekarska

Organizator: 
Bożena Piekarska