KONFERENCJA dla nauczycieli wychowania fizycznego ORGANIZACJA PRACY NAUCZYCIELA WF – OFERTA DOSKONALENIA

Nr szybkiej informacji: 
25
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycieli  gimnazjów i  szkół  ponadgimnazjalnych  do  udziału 

w spotkaniu,  które  odbędzie  się  2 października  2018r,o  godz.14.30  (wtorek) 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 (sala multimedialna).

 

Tematyka Konferencji:

·   organizacja pracy nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z nową podstawą       programową,

·     oferta edukacyjna ŁCDNiKP dla nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym,

·     formy wsparcia w organizacji i prowadzeniu zajęć z edukacji prozdrowotnej,

·    nowe technologie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego,

·    sprawy różne.

 

Organizatorem konferencji jest Maciej Matczak– doradca metodyczny ŁCDNiKP.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienieKarty zgłoszenialink:  - https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/53855

Zapraszamy!!!

Opracował:

Maciej Matczak

Organizator: 
Maciej Matczak