„ROWEROWE SZUKANIE SKARBÓW”

Nr szybkiej informacji: 
236
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 

Zapraszamy Nauczycieli wychowania fizycznego wszystkich typów szkół na 
modelowe zajęcia edukacyjne

„ROWEROWE SZUKANIE SKARBÓW”

 

ALTERNATYWNE FORMY ZAJĘĆ STOSOWANE NA LEKCJACH 

                                               WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Udział w zajęciach umożliwi:

·    popularyzacjęGEOCACHINGodmiennej formy zajęć do wyboru,

·    poszerzenie wiadomości z zakresu turystyki pieszej lub rowerowej do bezpiecznego wdrażania na lekcjach wychowania fizycznego,

·    prezentacja korelacji między przedmiotowej, wychowanie fizyczne - geografia,

·    propagowanie aktywnej formy spędzenia czasu wolnego.

 

      Zajęcia odbędą się na terenach łódzkich Łagiewnik dnia 19 czerwca 2018 r. 

w godz.12.00-15.00. Punkt zbiorczy Pętla Autobusowa MPK autobus 85B, Skrzydlata 86.

 

      Koordynatorem spotkania jest Maciej Matczak – doradca ŁCDNiKP, 
zajęcia prowadzić będzie pan Błażej Redko  – nauczyciele Gimnazjum nr 28  w Łodzi. 

Uwaga:Niezbędny własny rower, smartfon z aplikacją https://www.geocaching.com/play

 oraz strój sportowy do AKTYWNEGO uczestnictwa w zajęciach

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w konferencji poprzez wypełnienie Karty zgłoszenialink:   http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/52787  

Zapraszamy!!!

Opracował:

Maciej Matczak

- doradca metodyczny wychowania fizycznego

Organizator: 
Maciej Matczak