Warsztaty metodyczne

Nr szybkiej informacji: 
21
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Jak wspierać uczącego się w przygotowaniu do egzaminu 
 potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie?

                                                               

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do udziału w 20 godzinnych warsztatach metodycznych których celem będzie wypracowanie materiałów wspomagających uczącego się w przygotowaniu do sprawdzianów szkolnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

 

Podczas warsztatów zostaną ukształtowane umiejętności:

-     opracowania koncepcji testu pisemnego i praktycznego,

-     operacjonalizacji celów kształcenia,

-     planowania testu pisemnego i testu praktycznego do wybranej podstawy programowej kształcenia w zawodzie,

-     konstruowania zadań wielokrotnego wyboru do testu pisemnego,

-     konstruowania zadania z obudową do testu praktycznego,

-     projektowania schematu oceniania rezultatów wykonania testu praktycznego.

-     konstruowania zadania z obudową do testu praktycznego,

-     projektowania schematu oceniania rezultatów wykonania testu praktycznego.

 

Efektami współpracy będą opracowane arkusze zadań, sprawdziany szkolne oraz zestawy egzaminacyjne na wzór arkuszy egzaminacyjnych do potwierdzania kwalifikacji w zawodach.

Termin spotkania: 25października 2018 r., w godzinach 15.30-17.00, ŁCDNiKP, ul. Franciszkańska 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego). 

Zainteresowanych nauczycieli  prosimy o rejestrację: www.rejestracja.wckp.lodz.plOpracowała: Jadwiga Morawiec, Danuta Urbaniak konsultanci ŁCDNiKP

Organizator: 
Jadwiga Morawiec