FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ i PLACÓWEK SPECJALNYCH oraz PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH

Nr szybkiej informacji: 
204
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Szanowni Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach

Forum Dyrektorów na temat:

   Zadań dyrektora w zakresie wspomagania nauczycieli w pracy

z uczniami

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poszerzą wiedzę dotyczącą pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  • omówią zmiany w przepisach prawnych związanych z wspomaganiem uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 

Spotkanie, które odbędzie się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 27 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 201,  poprowadzi Pani Wizytator Barbara Łaska z Łódzkiego Kuratorium Oświaty.   

Zainteresowanych Państwa Dyrektorów uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia) do   26 kwietnia  2018 r.

Opracowała:

Jolanta Wojciechowska 

Organizator: 
Jolanta Wojciechowska