OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE

Nr szybkiej informacji: 
203
Adresat: 
dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza dyrektorów szkół na spotkanie

w ramach Forum Dyrektorów Szkół

Uczestnicy:

  • uzyskają informacje na temat ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 roku
  • poznają sposoby optymalizacji procesów pod kątem eliminacji potencjalnych możliwości nadużyć
  • zostaną zapoznani z bezpiecznymi rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania szczególnych kategorii danych, przetwarzania danych osobowych osoby niewymagającej identyfikacji, oraz z obowiązkiem podawania informacji
    w przypadku pozyskiwania danych nie od osoby, której dane dotyczą, a także z prawem do sprostowania danych i  do ich przenoszenia
  • poznają zasady ochrony i dokumentowania danych osobowych dzieci
    i ich rodziców

 

Spotkanie odbędzie się  24 kwietnia 2018 r. w ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29 w sali 210
o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  do 20 kwietnia 2018 r.

Opracowała:

Zofia Kordala

Organizator: 
Zofia Kordala