Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodz

Nr szybkiej informacji: 
203
Adresat: 
Nauczyciele, uczniowie, rodzice
Informacja o wydarzeniu: 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego „Spożywczak” to jedyna szkoła zawodowa w Łodzi, która od ponad sześćdziesięciu lat kształci pracowników znajdujących zatrudnienie w przemyśle spożywczym. Szkoła posiada m.in. nowoczesne i doskonale wyposażone pracownie umiejętności praktycznych, a system kształcenia zawodowego opiera się na współpracy z zakładami rzemieślniczymi oraz zakładami przetwórstwa spożywczego. To szkoła Mistrzów Polski Uczniów Szkół Cukierniczych Expo Sweet 2020! Szkoła inicjuje działania doskonalące umiejętności praktyczne uczniów, między innymi, w ramach współpracy zagranicznej, poprzez udział w wielu projektach finansowanych m.in. ze środków UE. Przez wiele lat swojej działalności szkoła wykształciła wielu znanych właścicieli piekarni, cukierni i zakładów mięsnych z Łodzi i okolic. Absolwenci są także wysoko cenionymi fachowcami w przemysłowych zakładach piekarsko – ciastkarskich, browarniczych, przetwórstwa mięsnego, działach produkcyjnych hipermarketów.

Skorzystajcie z możliwości nauki w łódzkim Spożywczaku

Zajrzyj do naszej szkoły! Obejrzyj film!

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do:

Technikum nr 6 (szkoła pięcioletnia),

  • kształci w zawodach:
  • technik technologii żywności
  • technik kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności


Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 (szkoła trzyletnia),

kształci w zawodach:

  • piekarz Ÿ cukiernik
  • przetwórca mięsa
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia (dwuletniej) uzyskując tytuł technika technologii żywności. Mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Franciszkańska 137, 91-845 Łódź e-mail: kontakt@zsps.elodz.edu.pl tel. 42-655-10-40, 42 655-10-40 https://www.facebook.com/zsps.lodz/

Opracowała:

Danuta Urbaniak

Organizator: 
Danuta Urbaniak