Oferta Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

Nr szybkiej informacji: 
19
Adresat: 
Rodzice, uczniowie, nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW – NA KOGO CZEKA PRACA?
WYBRANE PROBLEMY RYNKU PRACY W ŁODZI I REGIONIE

Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKPzaprasza do skorzystania 
w roku szkolnym 2018/2019 z oferty zajęć edukacyjnych dla uczniów.Zajęcia prowadzone 
są w szkołach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej i dotyczą rynku pracy oraz jego potrzeb.

Udział w zajęciach poszerzy wiedzę młodzieży na temat oczekiwań pracodawców 
oraz możliwości znalezienia zatrudnienia w różnych obszarach gospodarki regionu łódzkiego, 
a niezdecydowanym pomoże w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Obserwatoriumzaprasza także rodziców (opiekunów)do skorzystania z konsultacji dotyczących zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących terminu oraz tematyki zajęć prosimy o kontakt z kierownikiem Obserwatorium p. Elżbietą Ciepuchą lub Anną Gębarowską - Matusiak – specjalistą ds. statystyki i analiz w ORPdE (tel. (42) 678-33-78 wew. 357, e.ciepucha@lcdnikp.elodz.edu.pl;a.gebarowska-matusiak@lcdnikp.elodz.edu.plobserwatorium@wckp.lodz.pl).

Prosimy o przygotowanie sali wyposażonej w komputer, rzutnik multimedialny oraz ekran. Wymieniony sprzęt jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

Opracowała:

Anna Gębarowska - Matusiak

Organizator: 
Anna Gębarowska - Matusiak