Weekend z technologią informacyjną

Nr szybkiej informacji: 
184
Adresat: 
Nauczyciele, dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i nauczycieli interesujących się wykorzystaniem technologii informacyjnej w pracy zawodowej do udziału w VI Weekendzie z technologią informacyjną „Patrzymy dalej, działamy szerzej”. Odbędzie się on w dniach 23-24 marca 2018 r. w pracowniach Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Podczas sześciu tur warsztatów będzie można zapoznać się z ciekawymi rozwiązaniami technologii informacyjnej wspierającymi proces kształcenia różnych przedmiotów. Nauczycielom informatyki będą zaoferowane zagadnienia wynikające z nowej podstawy programowej. W związku z wdrożeniem w łódzkich szkołach usług chmury cyfrowej Office 365, wiele warsztatów zostanie poświęconych tematyce wykorzystania tych usług zarówno w procesie dydaktycznym, jak i w zarządzaniu pracą szkoły.

VI Weekend z technologią informacyjną rozpocznie się 23.03.2018 r. o godz. 12.00 pierwszą turą warsztatów. Po nich, o godz. 13.45 nastąpi część plenarna, która będzie trwała do godz. 15.00. Po ciepłym posiłku zaprosimy wszystkich uczestników na kolejne dwie tury warsztatów – o godz. 15.30 i 17.15. W sobotę odbędą się trzy tury warsztatów – o godz. 9.00, 10.45 i 12.15. Zakończenie wiosennej edycji Weekendu z technologią informacyjną przewidujemy o godz. 14.00, podczas spotkania podsumowującego połączonego z poczęstunkiem.

Tematyka warsztatów i możliwość zapisywania się na nie zostaną udostępnione 6 marca 2018 r. na stronie internetowej http://weekend.wckp.lodz.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu edukacyjnym mogą już teraz rejestrować się na stronie http://rejestracja.wckp.lodz.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Nowoczesnych Technologii Informacyjnych – tel. 42 678-69-83.

Opracowała:

Anna Koludo

Organizator: 
Anna Koludo