Test diagnostyczny z języka angielskiego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych

Nr szybkiej informacji: 
167
Adresat: 
nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego w szkołach podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas trzecich

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 4 - 6 czerwca 2019roku (dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas trzecich danej placówki). 

Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:a.jachimowska@lcdnikp.elodz.edu.pldo dnia 30 maja 2019roku. W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, liczbę klas i liczbę uczniów, którzy przystąpią do testu (dane szacunkowe) oraz zwrotny adres mailowy.

Test zostanie przesłany drogą elektroniczną3 czerwca 2019roku  do wszystkich szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie.

Prosimy o przesyłanie wyników (w postaci wypełnionej tabeli EXCEL, przekazanej do szkół razem z testem) do 14 czerwca 2018 roku. Dane te będą wykorzystane do zbiorczego podsumowania osiągnięć z języka angielskiego uczniów klas trzecich szkół podstawowych uczestniczących w diagnozie.

Opracowała:

Aneta Jachimowska

doradca metodyczny

języka angielskiego

Organizator: 
Aneta Jachimowska