Test diagnostyczny z jęz. angielskiego wśród uczniów kl. szóstych

Nr szybkiej informacji: 
166
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycielki i nauczycieli języka angielskiego szkół podstawowych 
do przeprowadzenia 

testu diagnostycznego z języka angielskiego wśród uczniów klas szóstych

 

Diagnoza powinna odbyć się w dniach 22 - 24 maja 2019 roku (dzień i godzinę testu ustala Dyrektor Szkoły, dla uczniów wszystkich klas szóstych danej placówki). 

            Zgłoszenia szkół prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: a.jachimowska@lcdnikp.elodz.edu.pl do dnia 17 maja 2019roku.
W zgłoszeniu należy podać: nazwę szkoły, liczbę klas i liczbę uczniów, którzy przystąpią do testu (dane szacunkowe) oraz zwrotny adres mailowy.

Test zostanie przesłany drogą elektroniczną 20 maja 2019roku  do wszystkich szkół, które zgłoszą swój udział w projekcie.

Prosimy o przesyłanie wyników (w postaci wypełnionej tabeli EXCEL, przekazanej do szkół razem z testem) do 30 maja 2019 roku. Dane te będą wykorzystane do zbiorczego podsumowania osiągnięć z języka angielskiego uczniów klas szóstych szkół podstawowych uczestniczących w diagnozie.

 

Opracowała:

Aneta Jachimowska

doradca metodyczny

języka angielskiego

Organizator: 
Aneta Jachimowska