VIII Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

Nr szybkiej informacji: 
166
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych
Informacja o wydarzeniu: 

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego pragną zaprosić uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie.

Ma on na celu aktywizowanie uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności:

  • poznanie świata zawodów,
  • określenie własnych predyspozycji, zainteresowań i umiejętności,
  • doskonalenie umiejętności pozyskiwania informacji o zawodach,
  • doskonalenie umiejętności plastycznych i literackich,
  • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
  • kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,
  • wspieranie uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia,
  • doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

Komisja będzie oceniać wiedzę i umiejętności z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego zaprezentowane za pomocą posteru (plakatu) oraz walory prezentacji artystycznej wybranego zawodu.

Prosimy o zachęcenie uczniów do udziału w konkursie, przekazanie informacji i wsparcie. Przewidziane są atrakcyjne nagrody zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów.

Zgłoszenie szkół do konkursu do 6 marca 2017 r.

Termin prac komisji konkursowej II etapu:

              21.04.2017 r.

Szczegółowy regulamin konkursu:

              http://konkursy.wckp.lodz.pl/konkursy

Opracowała:    

Małgorzata Bartosiak

doradca zawodowy ŁCDNiKP

Organizator: 
Małgorzata Bartosiak