ZAJĘCIA MODELOWE „W świecie marzeń i fantazji, czyli jak pobudzić twórcze myślenie uczniów”

Nr szybkiej informacji: 
163
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji i Zespół Twórczych Pedagogów „Nolens Volens” zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału

 w obserwacji zajęć modelowych z języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.

Celem jest prezentacja zastosowania metod wyzwalających kreatywność uczniów i stymulujących ich aktywny udział w procesie edukacyjnym.

W planie spotkania, oprócz obserwacji zajęć, przewidziane jest ich omówienie i dyskusja.

 

Osoba prowadząca:p. Joanna Miroszewska

Termin: 21 maja 2019r., godzina 10.30 – 12.30

Miejsce:Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi, ul. Lermontowa 7

Rejestracja: Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 21 maja 2019r. za pośrednictwem strony: www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP, pok.208, II piętro lub pod numerem tel. 42 678-33-78 w. 208.

 

Opracował(a):

Mariola Zajdlic

Organizator: 
Mariola Zajdlic