FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

Nr szybkiej informacji: 
162
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

„Blaski i cienie zarządzania szkołą i placówką specjalną”

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w ostatnim w bieżącym roku szkolnym spotkaniu 

w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Podsumowanie działalności Forum w roku szkolnym 2018/2019.

·     Wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem szkołą i placówką specjalną. 

·     Zaprojektowanie publikacji prezentującej przykłady dobrych praktyk dyrektorów szkół i placówek specjalnych.

 

Termin: 24 maja 2019r., godzina 11.00 – 13.00

Miejsce:Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, sala 201.

Rejestracja:Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 23 maja2019r. za pośrednictwem strony: www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP, pok.208, II piętro lub pod numerem tel. 42 678-33-78 w. 208.

Opracował(a):

Mariola Zajdlic

Organizator: 
Mariola Zajdlic