KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Nr szybkiej informacji: 
14
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Organizacja pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2018/2019

Zapraszamy nauczycieli matematyki  ze szkół podstawowych i gimnazjów na konferencję poświęconą organizacji pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2018/2019. Tematyka spotkania :

  1. oferta form doskonalenia i doradztwa zawodowego w bieżącym roku szkolnym;
  2. zasady organizacji Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki, 
    XVII Konkursu Matematyczne wędrówki po Łodzi, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „KANGUR 2019”, XVI Konkursu Matematycznego 
    Z Pitagorasem na Ty”;
  3. najważniejsze zmiany dotyczące awansu zawodowego;
  4. powołanie zespołów metodycznych i zadaniowych;
  5. sprawy różne.

Konferencja  odbędzie się 25września2018r. w godzinach 15.30– 18.00
w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Czernika 1/3.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Uprzejmie prosimy zainteresowanych nauczycieli o zgłoszenie udziału wyłączniedrogą elektroniczną do 23 września 2018 rokuna poniższy podany link.

 https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/53831

 

Organizator:

doradca metodyczny matematyki

Danuta Węgrowska

Dominik Kwiatkowski

Organizator: 
Danuta Węgrowska