AKADEMIA MŁODYCH TWÓRCÓW W OKRESIE PANDEMII

Nr szybkiej informacji: 
14
Adresat: 
Nauczyciele, rodzice, uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

 

Działalność Akademii Młodych TwórcówTwórczej Szkoły Komputerowej i Dziecięcej Akademii Młodych Twórców prowadzona będzie w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego formie stacjonarnej izdalnej. Zajęcia rozpoczną się w październiku br.  

W ramach Twórczej Szkoły Komputerowej przewidywane jest utworzenie dwóch grup warsztatowych:  

  • Programowanie w C++  

Zajęcia stacjonarne – w każdy czwartek, w godz. 17.00-18.30  

  • Programowanie w Pythonie  

Zajęcia zdalne  w każdy poniedziałek w godz. 16.00-17.00  

W ramach Akademii Młodych Twórców uczniowie będą mogli uczestniczyć wwarsztatach: 

  • Programowanie w PHP  

Zajęcia zdalne/stacjonarne w każdy wtorek w godz. 16.00-17.00  

  • Modelowanie 3D  

Zajęcia stacjonarne w każdy wtorek w godz. 16.30-18.00. 

  • Programowanie w Scratchu 

Zajęcia stacjonarne/zdalne w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 16.30-18.00 

 

W zajęciach Dziecięcej Akademii Młodych Twórców (sekcja Konstruktorów i programistów) prowadzonych w trzeci poniedziałek każdego miesiąca uczestniczyć mogą dzieci w wieku od 6 do 9 roku życia. Tematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych z informatykąelektroniką, fotografią cyfrową oraz przyrodą.

 

Ponadto:  

  • akademicy przygotują i przeprowadzą 17 grudnia 2020 roku konferencję on-line dla uczniów zainteresowanych informatyką. Jej uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia i przedstawienia referatów dotyczących swoich zainteresowań;  
  • członkowie AMT i TSK będą uczestniczyć raz w miesiącu w spotkaniach on-line zabsolwentami Akademii Młodych Twórców będących pracownikami wiodących firm informatycznych. 
  • w ramach grantu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” prowadzone będą  (dla dzieci w wieku 10-12 lat) zajęcia rozwijające informatyczne zainteresowania i talenty uczniów w kierunku programowania. Warsztaty prowadzone będą w poniedziałki w godzinach 16.30-18.00 oraz wwybrane soboty w godz. 10.00-13.00 

Uczniów zainteresowanych udziałem w/w zajęciach prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia/ 

Rejestracja zostanie udostępniona 16.09.2020 r.  

Ozakwalifikowaniu do poszczególnych grup warsztatowych i o zasadach obowiązujących podczas zajęć stacjonarnych prowadzonych wokresie pandemii a także okonkretnym terminie rozpoczęcia zajęć (lub zmianie formyuczestnicy lub ich opiekunowie zostaną poinformowani drogą elektroniczną.  


Opracował: Sławomir Szaruga -konsultant 

 

Organizator: 
Sławomir Szaruga