WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nr szybkiej informacji: 
148
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Z filmem za pan brat

 

   Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenie Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Centralny Gabinet Edukacji Filmowej zapraszają na spotkanie dotyczące edukacji filmowej w szkole podstawowej. 

Uczestnicy spotkania:

  • dowiedzą się, jak wykorzystywać film w procesie kształcenia zgodnie z wymogami obowiązującej podstawy programowej,
  • uzyskają informacje na temat projektu Filmoteka Szkolna i strony internetowej Edukacja filmowa.pl.,
  • poznają wybrane pakiety edukacyjne kierowane do uczniów szkół podstawowych

 

  Zajęcia odbędą się  2.04.2019 roku w godzinach 15.30-18.30 w Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima, al. Wyszyńskiego 86. Prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną do                  31 marca 2019 roku.

 

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

 

          

           Opracowała:

        

        Dorota Barańska

Organizator: 
Dorota Barańska