VI KONKURS „JA PRZEDSIĘBIORCA” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Nr szybkiej informacji: 
147
Adresat: 
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

 Przygotowanie uczniów do aktywnego poszukiwania pracy w warunkach gospodarki rynkowej jest szczególnie ważne. Nie mniej istotne jest aktywizowanie uczących się do kształtowania postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Dlatego też należy planować swój rozwój zawodowy i podejmować działania, których celem jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia. Jednocześnie należy umieć analizować rynek pracy pod kątem własnych potrzeb i samozatrudnienia. Stąd też inicjatywa doradców zawodowych zatrudnionych w ŁCDNiKP, aby rozpowszechniać w różnej formie tematykę orientacji zawodowej.

Konkurs „Ja przedsiębiorca” ma na celu aktywizowanie młodzieży do kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej. Pragniemy promować postawy przedsiębiorcze 
a zwłaszcza sprawdzenie siebie w roli przedsiębiorcy. Zachęcamy więc do zapoznania się 
z tym projektem i rozpowszechnienia tej informacji wśród uczniów.

        Zgłoszenie drużyn do II etapu konkursu do8.04.2019roku 

        Eliminacje na II etapie – do 16.04.2019roku

        Finały – 24.05.2019 roku.

Więcej informacji na stronie www.wckp.lodz.pl(konkursy).

opracowała:

Małgorzata Bartosiak

doradca zawodowy ŁCDNiKP – kierownik konkursu

Organizator: 
Małgorzata Bartosiak