KONKURS Ze świetlicy na rabaty- świetlicowe kwiaty

Nr szybkiej informacji: 
144
Adresat: 
Uczniowie i nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy ze  Szkołą Podstawową nr 37 w Łodzi, serdecznie zaprasza uczniów wraz z opiekunami do udziału w VII Międzyszkolnym konkursie plastycznym Ze świetlicy na rabaty – świetlicowe kwiaty, który adresowany jest do uczniów kl. I-III, uczęszczających do świetlicy. Głównym celem konkursu jest wspieranie rozwoju dziecka młodszego w zakresie twórczości plastycznej. 

Zadanie konkursowe polega nawykonaniu pracy plastycznej techniką origami płaskiego (I kategoria) i przestrzennego (II kategoria) na temat kwiatów.

TERMINARZ DZIAŁAŃ KONKURSOWYCH

                - Eliminacje szkolne do 26.04.2019 r.

                 - Dostarczenie prac wraz z Kartą zgłoszenia organizatorom do 10.05.2019 r.

                 - Powiadomienie szkół o wynikach i terminie podsumowania konkursu do  

                   21.05.2019 r.

 

REGULAMIN wraz z KARTĄ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE znajduje się na stronie SP nr 37 http://www.sp37lodz.wikom.pl/

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (Załączniki: nr 1 oraz Załącznik nr 2) należy dostarczyć wraz z pracami uczniów do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 37 w Łodzi, ul. Szpitalna 9/11 (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00)tel. 42 674-19-08, fax 42 674-12-01.Pytania prosimy kierować do koordynatorów konkursu w SP nr 37: Oksany Bedeker i Agnieszki Wilk.

                                                                               

Opracowała

Barbara Muras

Organizator: 
Barbara Muras