Kształcenie zdalne poprzez Teams

Nr szybkiej informacji: 
141
Adresat: 
Zainteresowani nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 

 

Od 24 marca 2020r. rozpoczynamy zdalny cykl kursów dotyczący organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia z wykorzystaniem Teams – usługi Office 365.

Jego tematyka będzie dotyczyć, między innymi: zakładania zespołu, konfigurowania zespołu pod kątem kształcenia zdalnego, 
tworzenia zadań, projektowania biblioteki dla uczestników zdalnego kształcenia. 

 


Osoby zainteresowane tą formą doskonalenia prosimy o rejestrowanie na stronie internetowej bezpośrednio pod adresem: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia/

Nadmieniamy, że w formularzu rejestracyjnym należy podać służbowy adres internetowy w domenie elodz.edu.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: l.aparta@lcdnikp.elodz.edu.pl lub a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl 

  

 

 

Opracowała  

Lidia Aparta 

Kierownik Ośrodka  

Nowoczesnych Technologii 

ŁCDNiKP

 

Organizator: 
Lidia Aparta