X INTERDYSCYPLINARNY KONKURS O SZKODLIWOŚCI KORUPCJI

Nr szybkiej informacji: 
136
Adresat: 
Nauczciele
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdeczniezaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunamido udziału w X edycji konkursu O szkodliwości korupcji.

Zgłoszenie szkołydo konkursu – do 22 marca 2019 r., należy przesłać faksem (0-42 678-10-85 )na adres ŁCDNiKPlub na adresb.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl(Karta Zgłoszenia Uczestnictwa Szkoły w Konkursie) z dopiskiem: korupcja.

Zgłoszenie uczniów do konkursu w terminie od 26 kwietnia do 13 maja 2019 r.można dostarczyć wraz z pracami konkursowymi i Zgodą Rodzica na Udział Ucznia w Konkursie  do ŁCDNiKP.

Regulamin konkursu i karty zgłoszeniaznajdują się na stronie ŁCDNiKP w zakładce Konkursy interdyscyplinarne oraz na stronie Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

Konkurs został objęty patronatem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Zadanie konkursowe polega na indywidualnym wykonaniu przez ucznia (dowolna liczba uczniów z jednej szkoły) 8 stronicowej broszury w formacie A5, dowolną techniką płaską, ukazującej szkodliwy wpływ korupcji na wybrane przez uczestników dziedziny życia w aspekcie indywidualnym i społecznym. Autorzy są zobowiązani do umieszczenia na jednej ze stron broszury wykazu źródeł informacji, z których korzystali przy jej tworzeniu. Broszurę należy dostarczyć bądź przesłać na adres ŁCDNiKP do 13 maja 2019 r.(ul. Kopcińskiego 29, p.301 lub 209). Ocenie 
(w dwóch kategoriach: dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) podlegać będzie: format, lista źródeł, spójność z tematyką konkursu, estetyka wykonania, oryginalność pomysłu. Podczas podsumowania konkursu uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie potwierdzenia wspierania ucznia w realizacji projektu. Dyplomy otrzymają również szkoły finalistów.       

Podczas uroczystego podsumowania, które odbędzie się 5 czerwca 2019 o godz. 12.45
w gmachu ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29, sala 310)  finaliści będą w czasie max. 5 minutowego wystąpienia  prezentowali koncepcje swoich prac.

  Dodatkowe informacje uzyskać można na stronie ŁCDNiKP http://www.wckp.lodz.pl/Konkursy2018/2019 oraz  pod numerem telefonu 042/6435160 lub 042/6789378 w.351, 
a ewentualne pytania prosimy kierować na adres organizatora: b.muras@lcdnikp.elodz.edu.pl  lub basia.muras@gmail.com  

 

Organizator:

Barbara Muras

Organizator: 
Barbara Muras