III INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Nr szybkiej informacji: 
135
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Praca nie szkodzi

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Pracownia BHP 
i Ergonomii wraz z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego konkurs wiedzy z bezpieczeństwa i higieny pracy Praca nie szkodzi.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy,
  • popularyzowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • rozbudzanie zainteresowania wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • inspirowanie twórczych postaw uczniów z zakresu multimedialnej sztuki ilustracyjnej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia infografiki eksponującej pozytywne aspekty pracy zgodnie z zasadami bhp. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie na stronie ŁCDNiKP http://konkursy.wckp.lodz.pl/content/iii-interdyscyplinarny-konkurs-wiedzy-z-bezpiecze%C5%84stwa-i-higieny-pracy-%E2%80%9Epraca-nie-szkodzi%E2%80%9D

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody.
Do udziału w konkursie każda szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczestników. 

Termin zgłoszenia udziału w konkursie mija 5 kwietnia 2019 roku. Zgłoszenia należy dokonać 

na karcie zgłoszeniowej dołączonej do regulaminu konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacje dotyczące konkursu: Izabela Rosiak, mail: i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl

Opracowała:

Izabela Rosiak

Organizator: 
Izabela Rosiak