„Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”

Nr szybkiej informacji: 
131
Adresat: 
Forum dla dyrektorów szkół i placówek specjalnych
Informacja o wydarzeniu: 

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

Ośrodek Zarządzania w Edukacji zaprasza dyrektorów szkół i placówek specjalnych do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Forum. 

W planie spotkania:

·     Warsztaty na temat „Jak zachęcić samego siebie, aby chciało się innym”.

·     Dyskusja na temat sposobów motywowania pracowników w kontekście doskonalenia umiejętności zarządczych dyrektora szkoły i placówki. 

·     Zaprojektowanie tematyki kolejnych spotkań w ramach Forum.

Warsztaty poprowadzi Anna Gnatkowska, konsultant ŁCDNiKP.

Moderatorem dyskusji będzie Mariola Zajdlic, kierownik OZwE ŁCDNiKP.  

Termin:  29 marca  2019r., godzina 11.30 – 13.30

Miejsce:  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, sala 210.

Rejestracja:  Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia drogą elektroniczną do dnia 28 marca  2019r. za pośrednictwem strony:www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Zarządzania w Edukacji  ŁCDNiKP, pok.208, II piętro lub pod numerem tel. 42 678-33-78 w. 208.

Opracował(a):

Mariola Zajdlic

Organizator: 
Mariola Zajdlic