KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI I WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Nr szybkiej informacji: 
12
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza na konferencję metodyczną

Kształcenie techniczne w szkole w kontekście reformy  edukacji

Konferencja odbędzie się w środę 20 września 2017 roku o godz. 14.30 w  Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), wejście B - sala konferencyjna.

Program konferencji:

  • podstawowe założenia kształcenia technicznego po zmianach w podstawie programowej,
  • oferta doskonalenia nauczycieli oraz oferta edukacyjna w zakresie kształcenia praktycznego uczniów,
  • wewnątrzszkolne systemy orientacji i poradnictwa zawodowego,
  • projektowanie procesu wychowania komunikacyjnego w szkole,
  • konkursy techniczne, turnieje BRD i motoryzacyjne,
  • aktualizacja składów nauczycielskich zespołów innowacyjnych, zadaniowych i metodycznych,
  • oferta edukacyjna instytucji wspierających oświatę.
    Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w formie elektronicznej poprzez stronę http://wckp.lodz.pl/rejestracja

Opracował:

Kierownik Pracowni

Edukacji Przedzawodowej

Krzysztof Makowski

Organizator: 
Krzysztof Makowski