OBSERWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI NA XXII ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH

Nr szybkiej informacji: 
126
Adresat: 
Nauczyciele, uczniowie, rodzice
Informacja o wydarzeniu: 

Podczas wizyty na XXII Łódzkich Targach Edukacyjnych (13-14 marca 2019 r.) Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacjizaprasza do odwiedzenia Punktu Konsultacyjnego zorganizowanegow ramach stoiskaŁódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Każdy osoba zwiedzająca Targi będzie mogła przyjść do naszego punktu konsultacji, w ramach którego dyżurujący pracownicy Obserwatorium w indywidualnej rozmowie z uczniem, rodzicem bądź nauczycielem/dyrektorem szkoły udzielą aktualnych i szczegółowych informacji na temat rynku pracy i jego potrzeb. Informacje udzielane przez specjalistów Obserwatorium, dotyczyć będą różnych obszarów regionalnego rynku pracy, branż rozwojowych w województwie łódzkim, zawodów przyszłości, a także obecnego i prognozowanego zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Możliwe będzie uzyskanie informacji i wskazówek, co do np. wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Ponadto w Punkcie Konsultacyjnym będziemy prezentować najnowsze wyniki badań rynku pracy przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych oraz publikacje i raporty z prac analityczno-badawczych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.

Punkt będzie czynny przez cały czas trwania Targów Edukacyjnych, tj. 13 i 14 marca 2019 roku w godzinach dostępnych dla zwiedzających.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiskazarównouczniów jak i rodziców, dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół, pracodawców, przedstawicieli samorządów, a także wszystkie osoby zainteresowane problematyką zmian na rynku pracy i edukacji.

 

Opracował:

Jarosław Tokarski (ORPdE)

Organizator: 
Jarosław Tokarski