Konkurs zawodowy „MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ”

Nr szybkiej informacji: 
117
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Jeszcze do czwartku(28 lutego) można zgłaszać szkołędo udziału w konkursieMyśl kreatywnie – zostań wynalazcą”. Konkurs jest adresowany do uczniów łódzkich szkół zawodowych z włączeniem szkół w Pabianicach, Kleszczowie, Rawie Mazowieckiej, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu, Zduńskiej Woli. Komisja Konkursowa będzie oceniać walory ankiety wypełnionej przez uczniów zawierającej opis pomysłu racjonalizatorskiego. Dla zwycięzców –  atrakcyjne nagrody.

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły  –  28 marca 2019 r.Eliminacje konkursowe na etapie II zostaną przeprowadzone przez Komisję Konkursową ŁCDNiKP – 17 kwietnia 2019 r.Regulamin znajduje się na stroniehttp://konkursy.wckp.lodz.pl/content/konkurs-„myśl-kreatywnie-–-zostań-wynalazcą”,  szczegółowe informacje u organizatora konkursujorda@wckp.lodz.pl;  42 6783378 (w. 223).  

Zachęcamy nauczycieli do wykorzystania tego konkursu w procesie dydaktycznym, jako szczególnej formy kształtowania u uczniów:

  • kompetencji kluczowych (poprzez rozwijanie umiejętności postrzegania                        i formułowania problemów technicznych oraz ich rozwiązywania),
  • wyobraźni technicznej,
  • twórczej i krytycznej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości.

Nauczycielom, którzy chcą przygotować uczniów do konkursu, proponujemy warsztaty metodyczne Konkursy zawodowe i ich miejsce w systemie walidacji ZSK. Zapraszamy 7 marca 2019r. wgodz.13.30- 16.00, sala14 ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29. 

Uczestnicy warsztatów poznają nowoczesne metody pracy projektowej – design thinking – myślenia projektowego, które wzbogacą ich warsztat pracy.  Rejestracja na warsztaty pod adresem http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia.

Opracowała:

Joanna Orda

Organizator: 
Joanna Orda