DNI KRAJÓW NIEMIECKOJĘZYCZNYCH W ŁODZI

Nr szybkiej informacji: 
114
Adresat: 
dyrektory, nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i oddział łódzki Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego organizują w Łodzi w dniach 15-29 marca 2019r. Dni Krajów Niemieckojęzycznych. 

Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wielojęzyczności i tradycji wielokulturowej Łodzi, nowoczesnych metod nauczania-uczenia się  języka niemieckiego oraz integracja          i promocja szkół, instytucji  i nauczycieli realizujących ciekawe projekty edukacyjne.

W ramach Dni Krajów Niemieckojęzycznych odbędą się m.in. konkursy: 

  • recytatorski - organizowany przez Szkoły Bernardyńskie,
  • inscenizacji teatralnych - organizowany przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Regulaminy obydwu konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej   ŁCDNiKP           w uzupełnieniu Szybkiej Informacji nr 114. 

Opracowała

Ewa Ciemnicka

Organizator: 
Ewa Ciemnicka