Kształcenie zdalne – doskonalsze, łatwiejsze, skuteczniejsze

Nr szybkiej informacji: 
112
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

To ogromna szansa dla 144 łódzkich nauczycieli! Zapraszamy Państwa do udziału w unikatowym przedsięwzięciu edukacyjnym, jakie Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zrealizuje w oparciu o grant Ośrodka Rozwoju Edukacji. Celem grantu jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu edukacji zdalnej. Zapewniamy Państwu:

  • doskonalenie umiejętności stosowania narzędzi informatycznych,
  • rozpoznanie aplikacji przydatnych w pracy z uczniami,
  • doskonalenie umiejętności aktywizacji uczniów podczas zajęć zdalnych.

Szkolenia dla 12 grup 12-osobowych przeprowadzone zostaną online (e-learningowo). Każdy uczestnik będzie miał dodatkowo 2 godz. konsultacji indywidualnych online. Cały proces szkoleniowy i konsultacyjno-doradczy zostanie poprzedzony analizą potrzeb konkretnej grupy szkoleniowej.

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, warsztatowy. Każda grupa zrealizuje minimum 5 modułów spośród 12 oferowanych. Obligatoryjne są moduły: Metodyka edukacji zdalnej i Zintegrowana Platforma Edukacyjna. Pozostałe grupa samodzielnie wybierze z udostępnionej poniżej listy. Szkolenia będą prowadzone w oparciu o materiały ORE zamieszczone na ZPE. Program oraz materiały szkoleniowe zostaną uzupełnione przez pracowników ŁCDNiKP, którzy ukierunkują zajęcia poszczególnych grup na potrzeby nauczycieli: języka polskiego (2 grupy), historii i edukacja obywatelska (2 grupy), języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, bibliotek szkolnych, kształcenia zawodowego (2 grupy).

Chodzi nam o to, aby praca zdalna z uczniami była mniej wyczerpująca, a bardziej efektywna. Szkolenie jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich nauczycieli z Łodzi. Serdecznie zapraszamy!

Zestawienie wszystkich 12 modułów:

MODUŁ 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej  

MODUŁ 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania 

MODUŁ 3. Metodyka edukacji zdalnej 

MODUŁ 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej 

MODUŁ 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

MODUŁ 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna

MODUŁ 7. Zoom

MODUŁ 8. Microsoft Teams 

MODUŁ 9. Google Meet 

MODUŁ 10. Multimedialne zasoby edukacyjne 

MODUŁ 11. Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 

MODUŁ 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej

 

Aby uczestniczyć w zajęciach należy wybrać obszar kształcenia i zarejestrować się poprzez wybrany link:

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w edukacji wczesnoszkolnej

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68122

pierwsze zajęcia 14.12.21, od godz. 16.00 do

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w obszarze języka polskiego (2 grupy)

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68112

pierwsze zajęcia 16.12.21, od godz. 17.00

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68111

pierwsze zajęcia 15.12.21 od godz. 17.00

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego dla bibliotek szkolnych

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68123

pierwsze zajęcia 08.12.2021 godz. 16.00

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w obszarze języka angielskiego

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68115

pierwsze zajęcia 16.12.21, od godz. 16.00

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w edukacji historycznej i obywatelskiej (2 grupy)

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68113

pierwsze zajęcia 14.12.21, od godz.16.00

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68114

pierwsze zajęcia 15.12.21, od godz. 16.00

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w edukacji przyrodniczej

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68117

pierwsze zajęcia 10.12.21, od godz. 17.30

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w edukacji matematycznej 

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68146

pierwsze zajęcia 13.12.21, od godz. 15.00

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w edukacji informatycznej

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68109

pierwsze zajęcia 20.12.21, od godz. 15.00

Wybrane aspekty kształcenia zdalnego w edukacji zawodowej (2 grupy)

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68110

pierwsze zajęcia 17.12.21, od godz. 15:00

https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/68116

pierwsze zajęcia 14.12.21 od godz. 15.00

Organizator:

Anna Koludo

a.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl

Organizator: 
Anna Koludo