Konkurs dla uczniów

Nr szybkiej informacji: 
110
Adresat: 
Nauczyciele i uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Normalizacja wokół nas i dla nas.

Szanowni Państwo

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs wiedzy normalizacyjnej Normalizacja wokół nas i dla nas.

Celem konkursu jest 

1.    Upowszechnienie edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych.

2.    Zachęcanie dzieci i młodzieży do rozwijania zainteresowania tematyką normalizacji.

3.    Rozpoznawanie i stosowanie przez uczniów normalizacji w życiu i pracy.

4.    Promowanie szkół rozwijających edukację normalizacyjną.

Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i wojewódzkiego.

W każdym z etapów uczniowie rozwiązują zadania testowe opracowane przez organizatora konkursu. Zasoby wiedzy znajdują się na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakładce Edukacja (https://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/start)

Na laureatów konkursu i ich opiekunów czekają atrakcyjne nagrody.

Termin zgłoszenia udziału w konkursie mija 1 marca 2019 roku. Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z załączonym regulaminem konkursu na karcie zgłoszenia przesłanej do ŁCDNiKP.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Informacje dotyczące konkursu: Donata Andrzejczak mail: d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl, tel. 604 245 207.

 

Opracowała:

Donata Andrzejczak

Załączniki: 
Organizator: 
Donata Andrzejczak