WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WSPOMAGAJĄCE PROCES KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWODACH LOGISTYCZNYCH, EKONOMICZNYCH I HANDLOWYCH

Nr szybkiej informacji: 
10
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty metodyczne Warsztat pracy wychowawcy klasy. Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli pracujących  w szkołach podstawowych (klasy IV-VIII) i ponadgimnazjalnych, którzy od niedawna pełnią rolę wychowawcy lub się do niej przygotowują. 

20 – godzinnewarsztaty będą odbywać się wŁódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29,  w następujących terminach:

 • 18.09.2018r. (wtorek), godz.16.00 – 19.00
 • 26.10.2018 r. (środa), godz.15.00 – 18.45
 • 1.10.2018 r. (poniedziałek ), godz.15.00 – 18.45
 • 4.10.2018 r. (czwartek), godz.15.00 – 18.45
 • 10.10.2018 r. (środa), godz.15.00 – 18.45

 

Podczas warsztatów uczestnicy:

 • zaktualizują  wiedzę na temat roli i zadań wychowawcy klasy
 • udoskonalą umiejętności planowania i dokumentowania pracy wychowawczej w klasie
 • rozwiną umiejętności  budowania wychowawczego klimatu w klasie
 • udoskonalą metody i techniki reagowania na trudne zachowania uczniów
 • poznają zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wzbogacą wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnej współpracy z rodzicami uczniów

Każdy uczestnik spotkania otrzyma materiały i zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztatach. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Rejestracja na warsztaty odbywa sięelektronicznie za pomocą strony internetowej: https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/53567W przypadku pytań można kontaktować się mailowo z kierownikiem warsztatów j.trawczynska-markiewicz@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Opracowała: 

Jolanta Trawczyńska - Markiewicz 

Doradca metodyczny ds. wychowania i profilaktyki

Organizator: 
Jolanta Trawczyńska - Markiewicz