Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka

Nr szybkiej informacji: 
104
Adresat: 
Nauczyciele, uczniowie
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas V – VII szkół podstawowych do udziału w projekcie Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka – Moja pasja – moja przyszłość – mój własny biznes. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowiebędą mieli możliwość doskonalenia umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego, a nauczycielezostaną wyposażeni w ciekawe scenariusze zajęć sprzyjające kształtowaniu postaw przedsiębiorczych.

Projekt będzie realizowany w trzech etapach:

I etap (konkurs) - przygotowanie przez 5-osobowe drużyny uczniowskie komiksów o  tematyce ekonomicznej „Moja pasja – moja przyszłość – mój własny biznes”;

II etap (warsztaty wyjazdowe) - 6 najlepszych drużyn wraz z nauczycielami weźmie udział w 2-dniowych zajęciach doskonalących ich umiejętności myślenia i działania przedsiębiorczego oraz przybliżających zasady tworzenia prostego biznesplanu przedsięwzięcia szkolnego; w ramach wyjazdu przewidziana jest również wizyta edukacyjna w Centrum Pieniądza NBP;

III etap (konkurs) - uczniowie przygotują biznesplany przedsięwzięć szkolnych (np. wycieczki klasowej, dnia rodziny, sportowego dnia dziecka itp.) i przedstawią je do oceny jury.

Laureaci i drużyny wyróżnione oraz nauczyciele opiekunowie otrzymają cenne nagrody ufundowane przez Narodowy Bank Polski.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Regulaminie na stronie www.wckp.lodz.pl, w części poświęconej konkursom. Termin zgłoszenia szkół do udziału w projekcie – 24 lutego 2019r., termin zgłoszenia drużyn uczniowskich (max 2 ze szkoły) – 24 marca 2019r.

Opracowały:

Agnieszka Mikina

Maria Wajgner

Załączniki: 
Organizator: 
Agnieszka Mikina