Warsztaty Metody aktywizujące w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Nr szybkiej informacji: 
104
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycieli do udziału w warsztatach dotyczących wykorzystania metod aktywizujących w przygotowaniu uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, sprzedawca, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik organizacji reklamy i pokrewnych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z założeniami zmian w kształceniu zawodowym oraz praktycznie przećwiczyć zastosowanie wybranych metod kształcenia.

Warsztaty odbędą się 15 listopada 2017 o godz. 14.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, ul. Drewnowska 171.

Zgłoszenia elektroniczne do 13 listopada 2017 na stronie www.wckp.lodz.pl w zakładce rejestracja elektroniczna, lub mailem na adres m.wajgner@op.pl

Zapraszamy do udziału

Agnieszka Mikina

Maria Wajgner

Organizator: 
Maria Wajgner