Nauczyciele

Interaktywne quizy dla geografów

Warsztaty dla nauczycieli geografii

Zapraszamy nauczycieli geografii III i IV etapu edukacyjnego na pięciogodzinne warsztaty, których celem jest doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych w pracy z uczniem na przedmiotowych i międzyprzedmiotowych zajęciach edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych.

Podczas spotkania uczestnicy:

Konferencja „Technologie informacyjne wspierające kreatywność ucznia i nauczyciela”

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP organizuje, w ramach XX Łódzkich Targów Edukacyjnych, konferencję „Technologie informacyjne wspierające kreatywność ucznia i nauczyciela”. Zapraszamy 2 marca 2017 r. w godz. 13.00 – 16.00 do sali konferencyjnej Hali Expo Łódź przy al. Politechniki 4.

KAWIARNIA LITERACKA – FORUM NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

Kawiarnia Literacka – Forum Nauczycieli Bibliotekarzy

Pracownia Promocji Czytelnictwa i Bibliotek Szkolnych zaprasza na Forum Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się 22 lutego 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przy ul. Żeromskiego 115, budynek C, II piętro w godz. 10.00-13.30.

Na nasze spotkanie prosimy o przyniesienie książki ze swojej biblioteki, która jest bestsellerem w Waszej szkole. Dzięki temu będziemy mogli omówić najnowsze trendy czytelnicze wśród dzieci i młodzieży.

Warsztaty metodyczne

Metamorfozy, czyli technika Shabby Chic krok po kroku

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim nauczycieli zajęć technicznych, plastyki, nauczycieli, którzy pracują w świetlicach szkolnych.

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

XV KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu (www.wckp.lodz.pl konkursy zawodowe), po przeprowadzeniu eliminacji I etapu (szkolnych) należy do 17.02.2017 r. zgłosić uczniów do eliminacji II etapu.

KARTĘ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE (w załączeniu) należy przesłać pocztą, faksem (42 - 678-10-85) lub pozostawić w sekretariacie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, I piętro, p. 105.

MATEMATYCZNA PIRAMIDA

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PONADGINAZJALNYCH

 

Pracowania Pomiaru Dydaktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  informuje, że rusza XIV edycja konkursu matematycznego dla uczniów klas II liceów oraz uczniów klas II i III techników.  

 

Strony