Nauczyciele

IX Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Akademia Przedsiębiorczego Dzieciaka „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ”

Doradcy zawodowi Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają  nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie. Ma on na celu aktywizowanie uczniów do rozpoznania świata zawodów a w szczególności:

·     poznanie świata zawodów,

Biżuteria z filcu

Biżuteria z filcu

 

Warsztaty metodyczne

Zapraszamy na warsztaty metodyczne wszystkich zainteresowanych nauczycieli techniki, plastyki, nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

 

 

Nauczycielu, dzięki udziałowi w zajęciach:

XLVIII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Olimpiada Polonistyczna, organizowana bez przerwy od 1970 roku, zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej finalistami i laureatami było wielu wybitnych badaczy z różnych dziedzin humanistyki, profesorów, nauczycieli akademickich i szkolnych, a także znanych uczestników życia publicznego i działaczy na polu kultury. Zdaniem prof. dr hab.

Konferencja Organizacja pracy nauczyciela chemii w świetle wprowadzanych zmian w ustroju szkolnym

Serdecznie zapraszamy nauczycieli chemii uczący w  szkołach  podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 9. października 2017r. (poniedziałek) w godzinach 15.00-17.15 w ŁCDNiKP
(ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 310 (III piętro).

     Podczas spotkania:

Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2017/2018

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  szkół  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  zainteresowanych edukacją ekologiczną i chemiczną do prac w zespołach metodycznych.      

      Pierwsze spotkanie odbędzie się 28. września 2017r. (czwartek) w godzinach 15.00-17.30 w ŁCDNiKP (ul. Kopcińskiego 29) w sali nr 313 (III piętro).

     Podczas spotkania:

Ośrodek Edukacji Europejskiej i Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję

Jak efektywnie organizować proces kształcenia w edukacji obywatelskiej, historycznej, europejskiej i regionalnej?
 

Udział w spotkaniu umożliwi poznanie przygotowanej na bieżący rok szkolny oferty doradztwa i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz oferty edukacyjnej dla uczniów m.in. dotyczącej konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych.

Konferencja odbędzie się 20 września 2017 r. w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 310, w godzinach 16.00 – 18.00.

KONFERENCJA METODYCZNA

Organizacja procesów wychowawczych w szkole

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów i  psychologów zatrudnionych w łódzkich szkołach podstawowych na konferencję metodyczną, która odbędzie się 22 września 2017 r. (piątek), w godzinach 9.00 – 11.00 w siedzibie Centrum, ul. Kopcińskiego 29, sala 310.

Tematyka:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza zainteresowanych wicedyrektorów
i nauczycieli do udziału w bezpłatnych  warsztatach
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych.
 

Celem spotkania będzie omówienie zmian i usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania, udzielania i dokumentowania wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wszyscy uczestnicy otrzymają  materiały wspierające.

KONFERENCJA METODYCZNA NAUCZYCIELI TECHNIKI I WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, zaprasza na konferencję metodyczną

Kształcenie techniczne w szkole w kontekście reformy  edukacji

Konferencja odbędzie się w środę 20 września 2017 roku o godz. 14.30 w  Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ul. Franciszkańskiej 137 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), wejście B - sala konferencyjna.

Program konferencji:

Kursy kwalifikacyjne

Kurs kwalifikacyjny

 

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNY
DLA NAUCZYCIELI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

 

        Dyrekcja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego informuje o planowanej organizacji w roku szkolnym 2017/2018 kursu pedagogicznego .

Strony