Nauczyciele

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym

ZAJĘCIA OTWARTE

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza: zainteresowanych nauczycieli, doradców zawodowych, nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych szkół zawodowych, psychologów oraz pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, na kolejne zajęcia otwarte w ramach cyklu spotkań

 

Model pracy z uczniem niepełnosprawnym

 

Praca z uczniem i jego rodziną w sytuacji kryzysowej

WARSZTATY METODYCZNE

 

Praca z uczniem i jego  rodziną w sytuacji kryzysowej

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów, wychowawców i nauczycieli  wszystkich typów szkół  i placówek na warsztaty metodyczne Praca z uczniem i jego  rodziną w sytuacji kryzysowej.

 

Tematyka zajęć:

-          Kryzys - istota, charakterystyka, przyczyny

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

WARSZTATY METODYCZNE

 

Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza pedagogów, wychowawców i nauczycieli  wszystkich typów szkół na warsztaty metodyczne Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

 

Tematyka zajęć:

-    Charakterystyka ucznia sprawiającego trudności wychowawcze

X KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

X KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII

Serdecznie zapraszamy uczniów klas szóstych do udziału w X edycji Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii. Konkurs jest organizowany przez Szkoły Podstawowe nr 125, 199 i 202, pod patronatem Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

HARMONOGRAM KONKURSU

Data zgłoszeń                                            – do dnia 28 lutego 2014

Origami jako technika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną ucznia

Origami jako technika rozwijająca wyobraźnię przestrzenną ucznia

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zainteresowanych techniką origami do udziału w warsztatach metodycznych. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2013 roku w godz. 15.30 – 19.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Łodzi, ul. Czernika 1/3.

W planie spotkania konstruowanie:

·        wielościanów,

·        origami płaskiego,

Warsztaty "COACHING PEDAGOGICZNY"

warsztaty

COACHING      PEDAGOGICZNY

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza na 20 godzinne warsztaty COACHING PEDAGOGICZNY, które odbędą się w dniach 11, 14, 28 marca  oraz 1 kwietnia w siedzibie Centrum (Łódź, ul Kopcińskiego 29) sala 201 i 210 w godzinach 17.00 – 20.00. Warsztaty prowadzić będzie Barbara Kędzia – coach.

Tematyka warsztatów:

Konferencja „Uczeń zdolny – czy wyjątek może stać się regułą?”

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców oraz nauczycieli ze wszystkich typów szkół i placówek
na   

konferencję:

„Uczeń zdolny – czy wyjątek może stać się regułą?”

Program konferencji:

10.00 – 10.10  Otwarcie konferencji, powitanie gości,

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI GIMNAZJUM

WARSZTATY  DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI
 GIMNAZJUM

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki do udziału w 3 – godzinnych warsztatach

 

Podręcznik internetowy MegaMatma.pl w nowoczesnej cyfrowej szkole,

 

które odbędą się w dniu  25 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Łodzi, ul. Czernika 1/3 od godziny 15.30

 

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

Pracownia Edukacji Przedzawodowej  Łódzkiego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli    i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli na konferencję metodyczną „Edukacja normalizacyjna na zajęciach technicznych”.

Konferencja odbędzie się w środę 12 marca 2014 r. o godz. 14.30 w Pracowni Edukacji Przedzawodowej przy ulicy Franciszkańskiej 137.

W programie konferencji:

-      normalizacja – historia, podstawowe pojęcia,

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA
 

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli i wszystkie osoby pragnące rozumieć rzeczywistość w perspektywie filozofii na kolejne spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 21 lutego 2013 r. (piątek) w godz. 15.45 – 16.30 (wykład) w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi (ul. Pomorska 16,  sala 11).

WARSZTATY METODYCZNE Zachowania ryzykowne w okresie dojrzewania

WARSZTATY METODYCZNE

Zachowania ryzykowne w okresie dojrzewania

 

Pracownia Wychowania i Profilaktyki Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach na warsztaty metodyczne  Zachowania ryzykowne w okresie dojrzewania.

 

Tematyka zajęć:

-    Charakterystyka zachowań ryzykownych młodzieży

X Edycja Konkursu na prezentację multimedialną „Tam, gdzie mieszka legenda”

X Edycja Konkursu na prezentację multimedialną

„Tam, gdzie mieszka legenda”

 

W bieżącym roku szkolnym odbędzie się już X edycja Konkursu na prezentację multimedialną dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do odkrywania ciekawych miejsc w Polsce związanych z legendami, owianych tajemnicą oraz przedstawienia ich w formie prezentacji multimedialnej.

Strony