Nauczyciele

LEKCJA OTWARTA DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

LEKCJA OTWARTA
DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych na pierwszą w bieżącym roku szkolnym lekcję otwartą poświęconą pracy nauczyciela polonisty z tekstem kultury (film) w kontekście nowego egzaminu maturalnego:

 

Eros, sexus, philia czy agape- o jakiej miłości mówi „Krótki film o miłości” Krzysztofa Kieślowskiego

 

Spotkanie dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych dotyczące stosowania metod aktywizujących w edukacji humanistycznej

W imieniu Ośrodka KARTA – w porozumieniu z Dyrekcją Festiwalu Łódź Czterech Kultur oraz Urzędem Miasta Łodzi, wspólnie z łódzkim Stowarzyszeniem Topografie – zwracam się do Państwa z propozycją wspólnego spotkania, dotyczącego metod aktywizacji młodzieży w obszarze historii najnowszej (historia, język polski, WOS).

Strony