Nauczyciele

Konsultacje grupowe „Wsparcie uczniów z zaburzeniami afektywnymi”.

Pracownia Wychowania i Profilaktyki w Łódzkim  Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli z łódzkich szkół
na   

konsultacje grupowe

„Wsparcie uczniów z zaburzeniami afektywnymi”.

Spotkanie odbędzie się  9 stycznia 2014 r. w godzinach 9.30 -13.30 w siedzibie Centrum, Łódź, ul. Kopcińskiego 29, sala 201.

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA FILOZOFICZNA

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli zainteresowanych edukacją filozoficzną na kolejne spotkanie Młodzieżowej Akademii Filozoficznej, które odbędzie się 17 grudnia 2013 r. (wtorek)  w godz. 15.30 – 16.30
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (Więckowskiego 41).
Spotkanie będzie składało się z dwóch modułów - odbywających się równolegle.

Konferencja "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać"

Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać

(konferencja)

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów, nauczycieli oraz pedagogów z przedszkoli, wszystkich typów szkół  i placówek oświatowych  na konferencję podsumowującą projekt Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać.

Tematyka konferencji:

- prezentacja projektu, przedstawienie rezultatów i wyników ewaluacji

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO "NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE"

NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, które odbędą się dnia 9 grudnia 2013 r. /poniedziałek/ w godzinach
14.30 – 17.15 w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi ul. Obrońców Westerplatte 28

Przyjaciele Zippiego - Warsztaty metodyczne dla realizatorów Programu

Przyjaciele Zippiego

                    Warsztaty  metodyczne dla realizatorów Programu

 

   Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli do udziału w  warsztatach metodycznych przygotowujących do realizacji Międzynarodowego Programu Przyjaciele Zippiego.

KONKURS DLA NAUCZYCIELI NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

KONKURS DLA NAUCZYCIELI

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkich nauczycieli kształcenia zawodowego wykorzystujących metodę projektu w pracy z uczniem do udziału w I Konkursie NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

KONKURS DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

KONKURS

 DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

NAJLEPSZY SZKOLNY SYSTEM

EDUKACJI EKONOMICZNEJ

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne województwa łódzkiego prowadzące systematyczne działania w zakresie edukacji ekonomicznej do udziału w konkursie NAJLEPSZY SZKOLNY SYSTEM EDUKACJI EKONOMICZNEJ.

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkołach Podstawowych pełniących funkcję wychowawcy klasy

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W Szkołach Podstawowych

pełniących funkcję wychowawcy klasy

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych do udziału w spotkaniach zespołu metodycznego, którego celem jest doskonalenie kompetencji wychowawcy klasy.

„WYSTAWA STOŁÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH W GASTRONOMIKU”

„WYSTAWA STOŁÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH W GASTRONOMIKU”

Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z młodzieżą na

XL

Wystawę Stołów Okolicznościowych

 

która odbędzie się w dniach:  10.12.2013 (wtorek) w godz.: 900 – 1700
                                      11.12.2013 (środa)  w godz.: 900 – 1600

w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi

 

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE "JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?"

MODELOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE

dla nauczycieli wychowania fizycznego

JAK REALIZOWAĆ EDUKACJĘ ZDROWOTNĄ W ZGODZIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ?

 

Zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów na spotkanie, które odbędzie się 18 grudnia 2013 o godz.14.00 - 16.30 (środa) w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi ul. Czernika 1/3 - / sala multimedialna/.

 

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych "Jestem Polakiem. Odpowiadam za Europę"

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych

Jestem Polakiem. Odpowiadam za Europę

      Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli z województwa łódzkiego do udziału w konkursie na scenariusz zajęć edukacyjnych. Scenariusz ma ukazać wagę odpowiedzialności obywatela Rzeczypospolitej Polskiej za wspólną Europę w  następujących dziedzinach: gospodarka, prawo, nauka, ekologia, regionalna i narodowa tożsamość, praktyka życia społecznego, kierunki integracji europejskiej, funkcjonowanie strefy euro.

WARSZTATY Z EMISJI I HIGIENY GŁOSU

WARSZTATY  Z  EMISJI  I  HIGIENY  GŁOSU

DLA  NAUCZYCIELI  -  STYCZEŃ - MAJ  2014 R.

 

Adresaci:  nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wszyscy zainteresowani pracownicy pedagogiczni szkół/placówek, edukatorzy, trenerzy

 

     Pracownia BHP i Ergonomii zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty z emisji i higieny głosu.

     Cele zajęć:

   - uzupełnienie wiedzy z zakresu funkcjonowania i patologii narządu mowy;

Kurs informatyczny "Dokumenty wielostronicowe w edytorze tekstu"

Dokumenty wielostronicowe w edytorze tekstu    

Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych ŁCDNiKP serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych problematyką tworzenia długich dokumentów tekstowych na kurs informatyczny.

Tematyka kursu obejmować będzie m.in.:

·         Rodzaje edytorów tekstu

·         Zasady edycji tekstu formatowania

XI ŁÓDZKI TURNIEJ „PRZYGODA Z PRZEPISAMI RUCHU DROGOWEGO”

XI  ŁÓDZKI  TURNIEJ
„PRZYGODA  Z  PRZEPISAMI  RUCHU  DROGOWEGO”

 

Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów z klas II i III do udziału w kolejnej edycji turnieju „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Szkołę Podstawową nr 2 w Łodzi. Współorganizatorami turnieju są Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi.

Cele turnieju to:

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wdrażających program Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO wdrażających program Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych do udziału w pracach zespołu metodycznego, którego celem jest wypracowanie narzędzi pozwalających na efektywne wdrażanie programu Umiem bo ćwiczę, ćwiczę bo chcę.

Strony