V Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy

Aktualności

Przemiany w edukacji zawodowej

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego i czasopismo EduFakty organizują dwudniową V Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego Przemiany w edukacji zawodowej w kontekście relacji szkoła – rynek pracy. Odbędzie się ona 31 marca – 1 kwietnia 2017 roku w Hotelu 500 w Strykowie, ul. Warszawska 1.

Głównym celem konferencji jest omówienie roli szkół zawodowych w polskim systemie edukacji w odniesieniu do projektowanej reformy edukacji zawodowej oraz zmian społecznych, technicznych i technologicznych. Tematyka konferencji będzie obejmować również zagadnienia kształcenia formalnego i pozaformalnego, funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych, doradztwa zawodowego oraz różnych rozwiązań procesów edukacji zawodowej. Istotnym elementem konferencji będzie wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, parlamentarzystów i samorządowców, a także centrów doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedsiębiorców.

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

LINK DO STRONY PARTENRA KONFERENCJI ZAWIERAJĄCY HARMONOGRAM