Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań szkół i placówek oświatowych

Nr komunikatu: 
15
Rok szkolny: 
2016/17
Adresaci: 
Autor: 
Grazyna Adamiec
Załączniki: 
poniedziałek, 3. Kwiecień 2017
środa, 30. Sierpień 2017